Från simhall – till hotell – till äldreboende

Pressmeddelande                                                    15/5 2018

För snart tio år sedan öppnade vi Hotell ett och vi har under dessa år haft en fantastisk resa med världens bästa personal – flera av dem som nu är hos oss har varit med sedan första verksamhetsåret.

När vi byggde om simhallen till hotell fanns ett stort behov av hotellrum i Oskarshamn, och vi har haft glädjen att ha 10 000-tals gäster under åren, såväl affärsresande som turister och vi har alltid fått mycket positiva recensioner och feedback. Gäster har trivts hos oss, i den unika miljön och med den välkomnande personalen.

Även lokalbefolkningen har gästat oss i stor utsträckning, för frukostar, konferens, massagebehandlingar eller After Work, och vi har haft arrangemang som Revival, förfest till Oskarsgalan, jazzklubbar och mycket annat roligt inom dessa fyra väggar.

Men tiderna förändras, och idag är det skriande behovet i Oskarshamn inte längre hotellrum. Marknaden har av flera skäl förändrats och då vi har lidit av en dålig lönsamhet under de senaste åren har nya idéer kommit på bordet.

Idag finns ett stort behov av boende för våra äldre i kommunen, och med detta faktum i kombination med vikande rumsbeläggning, kontaktade jag kommunen för att presentera vår idé, som i ett första läge endast avsåg en del av hotellet. Behovet var mycket större och vi har nu med berörda på kommunen arbetat fram ett bra förslag som täcker behoven i form av äldreboende på Hotell ett. Ny huskropp med 3 avdelningar, och 2 avdelningar i befintligt hotell. Övriga ytor blir kontor och utrymme till annan verksamhet inom äldreomsorgen. En del av äldreboendet kan stå färdigt redan till sommaren 2019 och resterande till 2020 om politiken tar beslut.

Detta innebär att Hotell ett kommer att avveckla sin hotellverksamhet under 2018. Det är givetvis med mycket blandade känslor detta beslut har tagits. Vi är oerhört stolta över det vi byggt upp och förvaltat under de här tio åren, något vi aldrig kunnat göra utan den personal som så lojalt bistått oss år efter år.

När vi nu tar detta steg, kommer det finnas många vinnare i Oskarshamns kommun. De äldre som kommer få flytta in i stans bästa äldreboende med mycket bevarat från simhall och hotelltiden, de övriga hotellen som kommer få husera de gäster vi inte längre kommer kunna ta emot, och även de företagare som kommer lägga vantarna på de fantastiska medarbetare vi har hos oss. Det gynnar också bostadsmarknaden i Oskarshamn.

Trots en stor dos vemod och sorg, så väljer vi att se detta som något positivt – och ganska fint, nu återanvänder vi byggnaden till det som bäst kommer Oskarshamn till gagn i dag och i framtiden.

Torbjörn Nyberg

VD

Hotell ett och Fastighetsaktiebolaget Svikten i Oskarshamn